School voor Bemiddeling / over

Als leidinggevende, leraar, hulpverlener, professioneel bemiddelaar of gewoon als mens heb je te maken met irritaties, meningsverschillen, conflicten en ruzies. Soms lig je ook in de knoop met jezelf. Toegegeven, conflicten ervaren we als een last, een bedreiging voor ons welzijn en onze relaties. Het liefste willen we daar zo snel mogelijk komaf mee maken.

Als ervaren bemiddelaar ken ik ook nog het gevoel van onbehagen in de omgang met conflicten. Als je het bemiddelen wil eigen maken, dan vraagt  het permanente oefening en aandacht.
Het is zoals een honger naar meer die steeds opwelt. Bovendien eet  je niet elke dag een zak frieten. Je hebt nood aan iets verfijnder bereid met smaak en creativiteit. Zo gaat het ook met de vaardigheid om te communiceren in conflictsituaties. Soms snakken we naar nieuwe inzichten, uitwisseling, een krachtige aanpak.
.

Een ander inzicht om conflicten te omarmen

We kunnen conflicten ook zien als een onderdeel van menselijke relaties en bevorderend voor de ontwikkeling van sterke relaties.
Goede relaties hebben immers niet te maken met toevallig geluk hebben dat je met makkelijke mensen werkt. Mensen zijn nooit makkelijk, omdat ze verschillen, emotioneel zijn, boos, bang en bedroefd kunnen zijn en vervolgens de schuld steken op iets of iemand buiten zichzelf. Dat gegeven maakt het bemiddelen juist boeiend. Menselijke gevoelens en behoeften zijn de instrumenten die nodig zijn om het bemiddelingsproces vorm te geven. Gaandeweg onderscheidde ik vier fasen in het bemiddelingstraject om het conflict te transformeren naar waarderend contact. Zo ontpopte zich de CLIC-bemiddelingsmethode.

Bemiddelen met de CLIC-methode is de hedendaagse manier om creatief met conflicten om te gaan.

Dankzij conflicten…

  • verhoog je het persoonlijk welzijn
  • word je relationeel en communicatief vaardig
  • creëer je een teamspirit en doelgerichte samenwerking in groep.

We nodigen u uit om het constructief hanteren van conflicten te beschouwen als een proces dat geleerd kan worden. In een strijdperk ligt immers de kans om contact te maken met elkaar via onze verschillen.

Bekijk ons aanbod aan opleidingen, workshops en events

School voor Bemiddeling organiseert een gevarieerd aanbod aan opleidingen en workshops voor leidinggevenden, bemiddelaars, teamcoaches, HR medewerkers, directies, etc.